1Kundinformation
2Arbetet
3Fördelning av pengar
4Summering