Att fakturera som privatperson

Vad kan du som ska fakturera som privatperson förvänta dig när du tar uppdrag? Hur ser arbetsmiljön ut? Vilka skydd är viktiga att ha? Vi på Dostep är måna om din arbetsmiljö och vi ser vi alltid till att du är rätt försäkrad för det arbete du ska utföra.

Arbetsmiljö

När du ska fakturera som privatperson genom ett egenanställningsföretag gäller samma arbetsmiljöansvar som om du vore engagerad genom ett bemanningsföretag.

Du befinner dig i de flesta fall ute på uppdrag hos uppdragsgivaren eller av uppdragsgivaren anvisad plats. Det innebär att du i de fallen omfattas av dennes arbetsmiljöarbete när det är direkt knutet till uppdraget. Men så klart är det inte helt så enkelt, läs mer på  arbetsmiljöverket för mer info.


Vad borde jag ta reda på inför mitt nya uppdrag?

Du som ska fakturera som privatperson har ett eget ansvar att i förväg ta reda på hur din arbetsmiljö kommer att se ut. Här bör du kolla upp vad ditt uppdrag omfattar. Ta reda på vilka förhållanden du ska utföra ditt uppdrag under för att kartlägga eventuella risker. Om din kund har policys eller ger instruktioner om arbetsmiljö och hur du bör förhålla dig under uppdrag för att undvika att bli skadad så ska du självfallet följa dessa. Inför och under uppdraget ska du vara observant på eventuella risker och brister i arbetsmiljön. Kom ihåg att alltid rapportera identifierade eller eventuella brister till oss. Vill du läsa mer om försäkringar i övrigt så kan du klicka här.


Är jag försäkrad hos Dostep?

Du som är egenanställd omfattas av arbetsgivarens, alltså Dosteps, olycksfallsförsäkring (TFO, eller Tjänsteförsäkring Olycksfall) och tjänstegrupplivförsäkring (TGL). För att försäkringen ska gälla måste du som egenanställd vara fullt frisk och arbetsför. Du ska även ha rapporterat ditt uppdrag till oss i förväg. Du kan läsa mer om detta under våra  allmänna villkor. På  Försäkrats hemsida finner du även mer information om de olika formerna av personförsäkringar och vad det innebär.