Vanliga begrepp som egenanställd

Att förstå och kunna hantera ekonomiska begrepp är av stor vikt inom egenanställning. Som egenanställd är man sin egen företagare men tar hjälp av ett egenanställningsföretag som hjälper till med löner och fakturering.

VAT-nummer

VAT-nummer, eller momsregistreringsnummer, är ett unikt identifikationsnummer som företag använder vid momsregistrering och redovisning inom EU. Detta används exempelvis när man fakturerar utomlands. 

Traktamente

Traktamente är en ersättning för kostnader som en anställd har i samband med tjänsteresor. Det är skattefria belopp som betalas ut vid resor bortom den anställdas ordinarie arbetsplats. Detta kan du registrera i vårt fakturaverktyg ifall du legat ute medan du jobbat. 

Reseersättning

Reseersättning är den ekonomiska kompensationen som en anställd får för kostnader i samband med tjänsteresor. Detta kan du registrera i vårt fakturaverktyg ifall det är aktuellt.

Omräkningsnyckel

Omräkningsnyckel används för att beräkna arbetsgivaravgifter och skatter på ersättningar som inte utgör lön, till exempel traktamente och reseersättning.

Moms

Moms är en skatt som läggs till på försäljningspriset av varor och tjänster. Momsen betalas av kunden och redovisas och betalas sedan till Skatteverket av företaget. Olika satser på moms är 25, 12, 6 eller 0 och är beroende efter vilket uppdrag som utförts. 

Fakturera utan företag

Fakturera utan företag innebär att privatpersoner och frilansare kan utföra arbete och skicka fakturor för sina tjänster utan att behöva starta ett eget företag. Genom att använda ett egenanställningsföretag som Dostep kan frilansare / privatpersoner enkelt fakturera och få betalt för sina tjänster utan att behöva ta på sig de administrativa bördorna som ett eget företag medför.

Räntabilitet

Räntabilitet är ett mått på hur lönsamt ett företag eller en verksamhet är. Det mäts vanligtvis som förhållandet mellan vinst och investerat kapital och uttrycks oftast i procent. En hög räntabilitet indikerar att företaget genererar god avkastning på sina investeringar och är ekonomiskt framgångsrikt.

Sociala avgifter

Sociala avgifter är de avgifter som arbetsgivare betalar för sina anställda för att finansiera olika sociala förmåner, såsom sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och pension. Dessa avgifter baseras vanligtvis på den anställdes bruttolön.

Fakturasumma

Fakturasumma är det totala beloppet som en kund ska betala enligt fakturan, inklusive eventuell moms och andra avgifter. Det är alltså det belopp som den egenanställdes lön sedan baseras på. 

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgifter är rapporter som arbetsgivare och andra betalningsmottagare måste skicka in till Skatteverket. De innehåller information om utbetalda belopp och skatter för varje mottagare. Detta är alltså sånt som Dostep tar hand om och som egenanställda ej behöver oroa sig över. 

F-skatt

F-skatt är en form av preliminär skatt för egenföretagare i Sverige. Egenföretagare med F-skatt är självanställda och ansvarar själva för att betala in skatten till Skatteverket.

Bruttolön

Bruttolön: Bruttolön är den totala lönen som en anställd får innan skatter och avgifter dras av.

A-skatt

A-skatt är den preliminära skatt som arbetsgivare drar av från en anställds lön och betalar direkt till Skatteverket. Detta sker för att täcka inkomstskatten för den anställde.

A-kassa

A-kassa är en arbetslöshetsförsäkring som ger ekonomiskt stöd till arbetstagare som förlorar sitt arbete. Genom att vara ansluten till a-kassan kan privatpersoner få ersättning vid arbetslöshet och under vissa andra situationer.

Milersättning

Milersättning är det belopp som en anställd kan få för att täcka kostnader för resor med egen bil i tjänsten. Det beräknas vanligtvis per körda kilometer.

Egenanaställning

Egenanställning innebär att en privatperson fakturerar för sina tjänster utan att starta ett eget företag. Genom ett egenanställningsföretag som Dostep kan dessa individer fakturera sina uppdragsgivare och få betalt som om de var egenföretagare.

Faktura

En faktura är ett betalningskrav som en leverantör skickar till en kund efter att en vara eller tjänst har levererats. Den innehåller information om kostnad, betalningsvillkor och eventuella momsbelopp.

Nettolön

Nettolön: Nettolön är den summa som återstår efter att skatter och avgifter har dragits av från bruttolönen.

SINK

SINK (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta): SINK är en särskild inkomstskatt som tas ut på inkomster från arbete för personer som är bosatta utomlands men har inkomster i Sverige.

Utlägg

Utlägg är kostnader som en anställd har haft i samband med arbete, som sedan ersätts av arbetsgivaren.

Allmän visstidsanställning

En allmän visstidsanställning är en anställning som har en begränsad tidsperiod, till exempel ett vikariat eller projektanställning och är den anställningsformen Dostep använder för att möjliggöra egenanställning.