För dig som uppdragsgivare

Med Dosteps tjänster kan du snabbt och enkelt anlita vem eller vilka du vill och tryggt lämna över arbetsgivaransvar och administration till oss. Vi erbjuder dig som uppdragsgivare ett smidigt sätt att engagera externa medarbetare när du behöver få ett uppdrag utfört. Du och den du väljer att anlita kommer överens om uppdragets omfattning och ersättning.

Behöver du mer personal, men är inte redo att anställa och ta ett större arbetsgivaransvar. Då kan du utöka din organisation med egenanställda frilansare. 


Vad innehåller vår tjänst?

Vi administrerar alla löneutbetalningar, skatter, sociala avgifter, sjuklöner, semesterersättningar, pensioner och försäkringar för medarbetarna. Ni frigör administrativ tid och får stor flexibilitet att anpassa personalresurserna efter verksamhetens behov.

Med vår kunskap kan vi säkerställa att arbetsrättsliga lagar och regler följs, och skapa trygghet för både dig som uppdragsgivare och medarbetaren. För detta tar vi en avgift på 5% av det fakturerade beloppet.


Effektivitet av personal

Dostep är en helt digitaliserad tjänst för de egenanställda. Ni fokuserar på prestationen och får en faktura istället för att hantera personaladministration, hantering av skatter och arbetsgivaravgifter.

Betala för prestation snarare än tidsåtgång. Du får ett ytterligare verktyg för att hantera dina resursbehov.


Vet du redan vem du vill rekrytera?

Då ber du den eller de personer du vill anlita att ta kontakt med oss på Dostep så hjälper vi till att starta upp dem som egenanställda frilansare. När detta är klart så kan du anlita dem som uppdragstagare och egenanställda i din verksamhet.

Dostep är inte ett bemanningsföretag, vi har inga frilansare för uthyrning eller rekrytering.


Kontakta oss 

Gör en intresseanmälan genom att kontakta oss och förklara hur det ser ut hos er. Vi återkommer och så tar vi det därifrån.